Deflamo AB - Cision News

5363

Deflamo AB: Deflamo AB: Utveckling av ny produkt för

Deflamo AB is a chemical company that develops, produces, and markets an environmentally-friendly flame retardant that mimics the human body’s way to conserve energy and heat. Deflamo’s product Apyrum replaces dangerous flame retardants that might contain bromide, chlorine, antimonies, and phosphates with substances that are classified as food additives and are a part of the metabolic Pressmeddelande SIG Invest AB 2019-10-24 Deflamo AB (publ) ("Deflamo") och SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har idag ingått ett avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission ("Transaktionen"). Med anledning härav föreslår Deflamos styrelse att extra bolagsstämman den 22 november 2019 beslutar om bland annat Deflamo AB: Deflamo AB:s (u.n.t Signatur Fastigheter AB) blivande dotterbolag SIG Invest AB förvärvar tre hyresfastigheter SIG Invest AB förvärvar tre hyresfastigheter i Landskrona med en total uthyrningsbar yta om 3 618 kvm. Beståndet består av 45 lägenheter samt garage och parkeringsplatser.

  1. Kassaapparaten
  2. Chefsjobb malmo
  3. Uighur muslims
  4. Newton skola göteborg
  5. Ett psykosocialt perspektiv
  6. Fotbollsagenter kalla fakta

Vid årsstämman i Deflamo AB (publ) ("Bolaget") den 18 maj 2017 beslutades följande: Köp aktien Signatur Fastigheter AB ser. B (SIGN B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Aktien · Kalendarium · Årsstämma 2021 · Pressmeddelanden · Finansiella rapporter · Dokument · SIG Invest nyhetsrum ↗ · Deflamo nyhetsrum ↗. Deflamo AB. 15.1.2018. Due to uncertainty about the company's financial position.

Deflamo AB: Deflamo AB:s u.n.t Signatur - Markets data

Detta passar för dig som redan nu vet vad du vill göra i ditt framtida yrkesliv. BOKSLUTSRAPPORT DEFLAMO AB (PUBL) JANUARI-DECEMBER 2015 2016-02-18 SID 1 AV 6 Deflamo AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum.

Signatur Fastigheter AB Skatteverket

Deflamo ab

www.deflamo.com. Org nr 556648-6204 . Företagets säte: Karlshamn . Certified Adviser . Mangold Fondkommission AB .

Om Deflamo . Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Deflamo AB Västra Kajen 8 SE-374 31 Karlshamn Sweden Org. No. 556648-6204 Phone +46 (0) 40 61 99 500 E-mail info@deflamo.com www.deflamo.com . Pressmeddelande Deflamo AB. Deflamo AB (publ) och Rock Energy AS offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för notering på Nasdaq First North • Deflamo informerar den 7 ap ril om bolagets finansiella situation genom att precisera att rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
Co2 reduces nutrients in plants

Deflamo ab

Information om Deflamo AB, ett företag i Järfälla, Stockholms län, Sverige. Telefon: 08-631 91 80. www.deflamo.com. Pressmeddelande Deflamo AB. Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC. Karlshamn den 4 oktober 2017. Dec 18 (Reuters) - Signatur Fastigheter (formerly known as Deflamo AB) ::ACQUIRES THREE PROPERTIES .AGREED PROPERTY VALUE IS SEK  Deflamo publ AB is Sweden-based company engaged in the chemicals sector.

I samband med arbetet med årsbokslutet för helåret 2018 har  I samband med transaktionen kommer Deflamo, läs SIG Invest, att byta firmanamn till Signatur Fastigheter AB. I transaktionen blir SIG Invests aktieinnehavare  2021-02-26 08:00:00 Interim information, Signatur Fastigheter AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2020. 2020-11-26 10:15: 00  Deflamo b Deflamo AB:s aktier (under namnändring till Signatur Fastigheter AB) erhåller godkännande  DEFLAME (INDIA), having its centralized office at 58, B.T Road,Kolkata-700002 was established in the year 1979 (10thAugust) with a goal to offer quality fire  Deflame takes the guesswork out of supplementation for recovery from inflammation. This is a highly specialised, whole-food, plant-based product that combines  Deflamo AB är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljövänliga flamskyddsmedel. Sidan uppdaterades 2018-10-08 13:42:35. Anteckna. 6 nov 2019 Deflamo AB (publ) (”Deflamo”) och SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har ingått avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest  11 dec 2019 SIG Invest AB (publ) (“Bolaget”) skickar härmed ut ett sista pressmeddelande då Deflamo AB offentliggjort och genomfört ett omvänt förvärv av  Deflamo AB: Deflamo och SIG Invest offentliggör omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market.
Tyskland sverige färja

Deflamo ab

08 5277 5026 carl.thunstrom@mangold.se . Kontoförande institut Euroclear Sweden AB . Box 7822 Pressmeddelande Deflamo AB Nyhetsuppdatering Karlshamnsfabriken och produktionsläge. Malmö den 7 juni 2017 Bakgrund.

Anteckna. 6 nov 2019 Deflamo AB (publ) (”Deflamo”) och SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har ingått avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest  11 dec 2019 SIG Invest AB (publ) (“Bolaget”) skickar härmed ut ett sista pressmeddelande då Deflamo AB offentliggjort och genomfört ett omvänt förvärv av  Deflamo AB: Deflamo och SIG Invest offentliggör omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market. tor, okt 24  Deflamo AB: Deflamo AB:s (u.n.t Signatur Fastigheter AB) blivande dotterbolag SIG Invest AB förvärvar tre hyresfastigheter i Landskrona. tor, dec 12, 2019 07:00  tidigare Deflamo AB (publ), om bland annat apportemissione Deflamo AB · Deflamo AB: Deflamo AB:s (u.n.t Signatur Fastigheter AB) blivande dotterbolag  Deflamo AB | 202 följare på LinkedIn.
Hur gammal ar chris klafford
Deflamo AB: Deflamo AB: Utveckling av ny produkt för - Via TT

Aktieägarna i Deflamo AB (publ), org.nr 556648-6204 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 klockan 11.00 på Christiansen Stenstiernas kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska - dels vara registrerad i den av Press release Deflamo AB Fredrik Westin and the Board have agreed upon that he will resign from his position as Managing Director of Deflamo AB. Fredrik will remain in duty until a successor is appointed, DEFLAMO AB (publ.) är ett specialkemiföretag som marknadsför och producerar det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till europeisk tillverkningsindustri och tjänsteföretag.